*اللهم صلى على سيدنامحمد * اللهم صلى على سيدنامحمد * اللهم صلى على سيدنامحمد *
Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. – Nabi Muhammad Saw

Recent Coment

Jangan Meminta

Disuatu hari Hakim bin Hizam meminta uang belanja kepada nabi Muhammad saw, lalu ia diberinya. Kemudian ia meminta lagi, lalu diberinya lagi oleh nabi sambil berkata padanya : wahai Hakim, sesungguhnya harta itu sangat manis, maka barang siapa yang mengambil harta itu dengan kelapangan hati niscaya ia diberkati, dan barang siapa yang mengambil denngan serakah maka ia kehilangan berkah seperti orang yang makan tidak kunjung kenyang (ketahuilah) tangan yang diatas lebih baik dari tangan yang dibawah. Lalu Hakim berkata : Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan Haq, kami tidak akan menerima pemberian apapun dari seseorang sepeninggalmu, hingga kami meninggal dunia.

Ketika Abu Bakar ra menjadi khalifah Hakim dipanggil untuk menerima uang santunan dari baitul mal ia menolak dan tidak mau menerima.

Begitupula ketika Umar bin Khatab ra menjadi khalifah iapun menolak santunan yang diberikan oleh khalifah kepadanya. Lalu Umar bin Khatab ra berbicara didepan rakyat :wahai kaum muslimin, kalian telah menyaksikan sendiri bahwa kami telah memanggil Hakim untuk mengambil haqnya yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi ia menolak dan tidak mau menerima.
Dan Hakim bin Hizam memang selalu menolak menerima pemberian dari seseorang setelah nabi meninggal dunia dan samapai Hakim menutup mata.

Kesimpulan :
-Kisah ini diambil dari hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim dari Hakim Bin Hizam ra.


Tidak ada komentar:

Artikel Terbaru

Tukeran link

Copy kode di bawah masukan di blog anda, saya akan segera linkback kembali Penyejuk Hati